Myter

Myter och sanningar om cannabis.

THC är fettlösligt och kvar i fettcellerna mycket länge?

“Hasch liknas ibland vid ett miljögift. Detta hänger samman med att THC likt många kända miljögifter lagras upp under lång tid i kroppen. Halveringstiden, d.v.s. den tid det tar för kroppen att göra sig av med hälften av dessa ämnen, är fyra till åtta dagar.” – RNS
“Detta är förklaringen till de så kallade ‘återtripparna’, de plötsliga och oväntade ruseffekter som kan återkomma flera veckor efter att drogen har tagits.” – Drugsmart/CAN

Detta är en av de mer löjliga myterna om cannabis. Vore ovanstående påstående sant skulle det innebära att det skulle ta åtta dagar innan ruset avtog, och det finns heller inget stöd till påståendet att detta skulle orsaka flashbacks hos användaren. Skulle det även likna ett miljögift så skulle cannabis vara långt mycket mer ohälsosamt än vad det är. Delta-9-THC, som är det aktiva ämnet i cannabis, metaboliseras i kroppen till inaktiva restprodukter inom loppet av några timmar. Metabolitprodukterna lämnar sedan kroppen långsamt, och många olika ämnen (bl.a. vitamin A) fungerar på liknande sätt. Däremot är det ingen som hävdar att A vitamin “liknas.. vid ett miljögift”. Cannabismetaboliter orsakar ingen skada på kroppens organ under denna utsöndringsprocess, som är helt naturlig.

Svensk narkotikapolitik har varit framgångsrik?

Frågan är inte huruvida marijuana är bra, det är om förbudet är bra. Det är om de människor som använder marijuana skall vara föremål för arrestering, och om de människor som levererar dem skall skickas till fängelse. Frågan är om kriget på marijuana är värt vad det kostar.
Om marijuana dödade människor, eller om rökning det gjorde att folk begår våld och förödelse, kan förbudet vara värt alla sina dåliga effekter. Men marijuana inte döda människor, det finns ingen dödlig dos. Marijuana förändrar sinnet och stimulerar aptiten, men det gör inte folk begår mordbrand och rövartåg.

Vissa människor missbrukar det, precis som med alkohol, men cannabis är mindre av ett socialt problem än vad sprit, vin och öl är. Och samhället hanterar dessa som juridiska, kommersiella produkter. Alkohol var fortfarande ett berusningsmedel, och fortfarande farlig. Men åtminstone produceras sprit, var vin och öl i verksamheter som är öppna för inspektion och är tvungen att följa lagen.

Vad skulle hända om laglig marijuana blev tillgänglig? Tänk på vad som har hänt i Seattle. Staden har blivit en fristad för medicinsk marijuana, med många apotek. Fritids marijuana är lätt tillgänglig i Seattle på den illegala marknaden, och att användare av små mängder blir inte längre åtalade. Under flera år har fritids rökning av marijuana faktiskt varit avkriminaliseras i Seattle, och det har inte skett någon ökning i brottslighet eller trafikdöda från det.

Föräldrar kan fråga om en legalisation av cannabis kommer att göra marijuana mer tillgänglig för sina tonåriga barn. Svaret är att jämföra marijuana med öl. För tonåringar finns både olagliga - och tillgängliga droger. Men vilket är mer lättillgänglig, den som är förbjuden eller den som är reglerad? I mer än 40 år, har en mer lättillgänglig drog för tonåringar varit en som är förbjuden.
Marijuana förbud fungerar inte. En bättre policy är att legalisera det, licensiera det, och få det reglerat.

Skapar Cannabis kriminalitet?

Vissa människor tror att cannabis leder till våld och aggression, och att detta i sin tur leder till kriminalitet. Seriös forskning på detta område har funnit att cannabisanvändare är ofta mindre benägna att begå brott på grund av dess effekt för att minska aggression. Med detta sagt, på grund av att antalet nationer som har förbjudit cannabis, är de flesta användare i världen tekniskt klassade som brottslingar enbart för innehav av drogen.

Narkotikaberoende är klassificerat som en sjukdom och då bör prioriteringen från samhällets sida vara att hjälpa dessa utsatta människor, inte att straffa dem. Idag blir missbrukare inspärrade istället för att få den vård de behöver och ungefär hälften av alla svenska missbrukare får vård, medan resten endast har kontakt med polisen. Om polis- och domstolsväsendet slapp hantera sådana brott så kunde de dels koncentrera sig på att bekämpa de kriminella nätverk som tjänar pengar på människors beroende och dels kunde man flytta resurser till vård för de som behöver det.

Orsakar Marijuana cancer?

Den chans att få cancer från att röka marijuana är minimal. Tobaksrökare röker vanligtvis 20 + cigaretter varje dag i årtionden, men nästan ingen röker marijuana i mängd och frekvens som krävs för att orsaka cancer. A 1997 UCLA studie konstaterade att även långvarig och tung marijuana rökning orsakar inga allvarliga lungskador. Cancerrisker från vanliga livsmedel (kött, salt, mejeriprodukter) överskrider långt någon cancer risk som att röka marijuana. Respiratoriska hälsorisker och risker med cancer kan helt elimineras genom intag marijuana i bakade livsmedel.

Många har sagt att cannabisrökning och ciggrökning är samma sak, och därför, marijuana måste orsaka cancer, liksom. Inte bara har otaliga oberoende studier motbevisat denna, men en del har faktiskt funnit att marijuana minskade tumörtillväxt med så mycket som 50%.

Marijuana orsakar sterilitet och sänker testosteron?

Denna myt tycktes försöka framkalla homofobi, om du rökte gräs kunde du få bröst, ha lågt spermieantal och var mindre av en man. Statliga experter medger att cannabis inte har någon varaktig inverkan på de manliga eller kvinnliga reproduktiva system. Ett fåtal studier har föreslagit att tunga marijuanaanvändning kan ha en undertryckande effekt på manlig testikelfunktion. Men en ny studie av Dr. Robert Block har sammanställt tidigare forskning som tyder på att marijuana inte sänker testosteron eller andra könshormoner hos män eller kvinnor.

Däremot är tungt alkoholdrickande sedan lägre känt att sänka testosteronnivåer och orsaka impotens. Ett par laboratoriestudier visade att mycket tung marijuanarökning kan sänka spermieantalet. Dock har undersökningar av kroniska rökare, inte visat någon indikation på sänkt infertilitet eller andra avvikelser.
Den aktiva ingrediensen i Marijuana, THC (Delta9-tetrahydrocannabinol), ökar dessutom testosteron i försök som har gjorts med möss.

Marijuana innehåller över 400 kemikalier?

Sant men vilseledande. Den 31 augusti 1990 frågan om de konstaterar tidningen Science att av de över 1500 flyktiga kemikalier som finns i rostat kaffe, har bara 21 faktiskt testats på djur och 16 av dessa orsakar cancer hos gnagare. Råttgift innehåller endast 30 kemikalier. Många grönsaker innehåller cancerframkallande kemikalier. Det finns ingen korrelation mellan antalet kemikalier ett ämne innehåller och dess toxicitet. Förbudsmotståndarna citerar ofta denna missvisande statistik för att göra så marijuana verkar farligt.

Marijuana bidrar väsentligt till trafikolyckor och dödsfall?

På vissa doser, påverkar marijuana perception och psykomotorisk prestation - förändringar som kan påverka körförmågan. Men i motsats till alkohol, vilket tenderar att öka riskfyllda körvanor, tenderar marijuana att göra individer mer försiktiga. Undersökningar av omkomna förare visar att när THC detekteras i blodet, upptäcks nästan alltid alkohol också. För vissa individer, kan marijuana spela en roll i dåliga körning. Den totala förekomsten av motorvägen olyckor verkar dock inte påverkas väsentligt av marijuanans utbredda användning i samhället.

Ett antal studier har sökt efter tecken på droger i blodet eller urinen hos förare inblandade i dödsolyckor. Alla har funnit alkohol som finns i 50% eller mer. Marijuana har funnit mycket mindre ofta. Dessutom, i de flesta fall där marijuana har upptäckts, har alkohol påvisats också.
Ett antal drivande simulatorstudier har visat att marijuana inte producerar den typ av psyko-motorisk försämring uppenbart med måttliga doser av alkohol. I själva verket, i en nyligen NHTSA studie, var den enda statistiskt signifikant utfall förknippas med marijuana att förarna körde långsammare.

Leder Cannabis till tyngre droger?

Trots marijuana har ett rykte om att vara en icke-problematiskt ämne, och även vara till nytta i samband med medicinsk marijuana, har en del hävdat att den största skadan marijuana skapar är dess funktion som en inkörsport till andra droger. Genom sin exponering för användning i form av marijuana, introduceras unga människor till en värld av narkotikahandlare som har andra "tunga droger" att erbjuda, till exempel Amfetamin, kokain och heroin.

Ironiskt nog har gateway teorin om cannabis använts för att stödja båda sidor av debatten om huruvida marijuana bör legaliseras. Anti-legalisering lobbyn hävdar att marijuanans ställning som en gateway drog gör det mer farligt att användarna på längre sikt, genom att introducera dem till upplevelsen av odling, besitta och konsumera en illegal drog.

Samtidigt hävdar pro-legalisering lobbyn att det är den illegala statusen av drogen i kombination med dess relativa ofarlighet, som gör det unikt positionerad som en inkörsport till andra illegala droger. De hävdar att om marijuana var lagligt, skulle det inte längre vara en inkörsport till droger, eftersom användarna kan då köpa drogen genom lagliga kanaler och därmed inte utsättas för "hårda droger."

Omfattande forskning i relationen mellan cannabis och andra droger har bara delvis besvarat denna fråga. Studier visar att vissa människor har en delvis genetisk predisposition för droganvändning, och att de är mer benägna att bli tunga cannabismissbrukare.

Gateway teorin kan inte bevisas
Den faktiska förekomsten av droganvändning är omöjligt att mäta, och studier av droganvändning är fylld av felaktigheter, så det finns inget sätt att veta huruvida marijuana och användning av andra droger konsekvent är relaterade. Visst, det finns många människor som använder marijuana och inte går över till andra droger, liksom några som gör det. För varje 104 personer som har använt marijuana, finns det bara
en regelbunden användare av kokain och mindre än en heroinmissbrukare.

Den amerikanska regeringens egna statistik visar att över 75 procent av alla amerikaner som använder marijuana aldrig använder tyngre droger. Teorin om gateway-droger framförs genom bristfällig logik. Om man använder sådan bristfällig logik, bör alkohol betraktas som en gateway drog eftersom de flesta kokain och heroinmissbrukare började deras drogbruk med öl eller vin - inte marijuana.

Ingen har någonsin dött av en cannabis överdos?

Detta är sant. Den akuta toxiciteten av cannabis och cannabinoider är mycket låg, ingen har någonsin dött som en direkt och omedelbar följd av fritids-eller medicinsk användning. Om en brukare använt för mycket cannabis blir denne person trött och går och lägger sig. Dagen efter känner sig brukaren pigg och utvilad. Många människor säger att de jobbar bättre dagen efter de rökt cannabis.

Det finns andra helt receptfria läkemedel ute på hyllorna i affärnerna, som är mycket farligare. En överdosering av till exempel Alvedon kan slå sönder levern helt. För vuxna räcker 15 tabletter à 500 milligram paracetamol, som är standard för Alvedon, för att få leverskada. 30 tabletter är en potentiellt dödlig dos. Varje år dör tio svenskar - efter att ha tagit helt vanliga smärtstillande tabletter.

Djurförsök har visat att mycket höga doser av cannabinoider borde ha dödlig effekt. Detta har lett forskare att dra slutsatsen att förhållandet mellan mängden av cannabinoider är nödvändiga för att få en person berusad (dvs., stenad) i förhållande till den mängd som är nödvändig för att döda dem är 1 till 40.000. Med andra ord, för att överdosera, skulle du behöva konsumera 40.000 gånger så mycket cannabis som du behövs för att bli stenad. I motsats härtill gäller att förhållandet för alkohol mellan 1 till 4 och 1 till 10. Det är lätt att se hur uppemot 5000 personer dör av alkohol överdoser varje år och ingen dör någonsin av cannabis överdoser.

Högre koncentrationer av THC gör marijuana farligare?

Det finns ingen möjlighet för en dödlig överdos från rökning av marijuana, oavsett potens. Det finns heller inga medicinska bevis som visar hög potens marijuana är mer skadligt än låg-potens marijuana. Marijuana är bokstavligen en av de minst kända giftiga ämnen.

Stark marijuana att föredra
Hög potens marijuana är faktiskt att föredra eftersom mindre förbrukas för att uppnå den önskade effekten, och därmed minskar mängden rök som kommer in i lungorna och minskar risken för eventuella respiratoriska hälsorisker. Påstå att hög potens marijuana är mer skadligt än låg-potens marijuana är som att hävda vin är mer skadligt än öl.

Hollands knarkliberala politik har misslyckats?

I mer än tjugo år, har det varit tillåtet för nederländska medborgare över arton år att köpa och använda cannabis (marijuana och hasch) i statligt reglerade caféer. Denna politik har inte lett till dramatiskt ökande cannabisbruk. De nederländska folket godkänner överväldigande den aktuella cannabis politik som syftar till att normalisera istället dramatisera cannabis. Den nederländska regeringen reviderar ibland befintlig politik, men det är fortfarande fast besluten att avkriminalisering.

Holland har aldrig legaliserat cannabis - den nederländska polisen låter butikerna vara så länge dom följer lagen. Rätt svar är Portugal, som 2001 blev den första europeiska land att officiellt avskaffa alla straffrättsliga påföljder för personligt innehav av narkotika, inklusive marijuana, kokain, heroin och metaamfetamin.

På rekommendation av en nationell kommission för Portugals drogproblem, har fängelse ersättas med erbjudandet av terapin. Argumentet var att rädslan för fängelse driver missbrukare underjord och att fängelsevistelser är dyrare än behandling - så varför inte ge narkomaner hälsovård istället? Enligt Portugals nya regler, kan folk som innehar små mängder narkotika sändas till en panel bestående av en psykolog, socialarbetare och juridisk rådgivare för lämplig behandling (vilket kan avslås utan straff), i stället för fängelse.

Avkriminalisering har fått possessiva effekter
Det papper som publiceras av Cato i april, visade att i de fem åren efter personligt innehav avkriminaliserades minskade illegal droganvändning bland tonåringar i Portugal och antalet nya hiv-infektioner orsakade av utbyte av smutsiga nålar sjunkit, medan antalet personer som söker behandling för narkotikamissbruk mer än fördubblats.

Jämfört med EU och USA, är Portugals siffror om narkotikaanvändningen imponerande. Efter avkriminalisering hade Portugal det lägsta antalet folk över 15 som någonsin provat marijuana, i hela EU: 10%. Den mest jämförbara siffran i USA är människor över 39,8%. Proportionellt har fler amerikaner använt kokain än portugisiska har använt marijuana.

Hasch är en farligare drog än marijuana?

Hasch och marijuana kommer från samma växt, alltså Cannabis. Hasch är en klibbig, tjock, mörk-färgad harts, som är tillverkad av blomman av den kvinnliga cannabisplantan. Cannabisväxtens blad och blommor innehåller kemikalier som kallas cannabinoider.
Hasch är i grunden hoppressade trichomes av marijuana, medan marijuana (eller weed / gräs) är blommorna av växten. Effekterna är ungefär desamma som att konsumera marijuana. Men hasch blandas ofta när de rökts med tobak, så om du anser tobak vara en farligare drog, så kan man tekniskt säga att det är en "hårdare" drog.
Hasch har dock mycket mer av det kemiska THC än marijuana, men många användare hävdar att riktigt bra marijuana har minst lika bra effekt.

Har Marijuana medicinska fördelar?

Marijuana har visat sig vara effektivt för att minska illamående som orsakas av cancerkemoterapi, stimulerande aptit hos AIDS-patienter, och minska intraokulärt tryck hos personer med glaukom. Det finns också betydande bevis för att marijuana minskar muskel spasticitet hos patienter med neurologiska sjukdomar. En syntetisk kapsel finns tillgängliga genom recept, men det är inte så effektiv som rökt marijuana för många patienter. Vissa studier tyder även att de aktiva ingredienserna i plantan som heter cannabinoider, har anti-cancerogena, antioxidant, och neuro-skyddande egenskaper.

Patienter världen över har rapporterat att det finns olika cannabis sorter som är bra mot följande:
ADD/ADHD, AIDS, Anorexia, Aptit, Artrit, Astma, Ångest, Cancer, Crohns Disease, Depression, Diabetisk neuropati, Epilepsi, Fibromyalgi, FMS, Grön starr, Hepatit C, Huvudvärk, IBS, Illamående, Inflammation, Koncentrationssvårigheter, Kramper, Kronisk smärta, Kronisk trötthet, Ledinflammation, Libido, Mania, Migrän, MS, OCD, Ödem, Panikattacker, PMS, Psykos, PTSD, RLS, Ryggsmärta, SADS, Skakningar, Smärtlindring, Social ångest, Sömnlöshet, Spasmer, Stress, Tandvärk, Trötthet, Tvångstankar..

Här finns en lista över Marijuana sorter som har visat sig vara bra för behandling av olika sjukdomar.

Förbud minskar skadligheten med Cannabis?

Oavsett risken för marijuana rökning, gör de nuvarande lagarna saken mycket värre i många avseenden. Lagar har hindrat utveckling och marknadsföring av vaporizers och andra apparater som väsentligt kan minska skadligheten av marijuana rök. Förbud uppmuntrar försäljning av cannabis som kan ha förorenats eller upphandlats med med andra läkemedel, såsom PCP, crack och heroin. Slutligen är naturligtvis straff i sig, mer skadligt för personligt välbefinnande än att röka marijuana.

Förbud skadar mer problem än de löser
Den pågående kriminaliseringen av cannabis skadar oss mer än själva plantan någonsin kunde. Det hindrar vår förmåga att hålla drogen ur händerna på dem som säljer till ungar, och kanske erbjuder tunga droger. Annars lagliga medborgare stämplas som missbrukare, hamnar i polisregistret och får prata med socialen. Efter det blir det böter och kanske rättegång, bara för någon använt cannabis.. Är detta rätt sätt att hjälpa personer som sägs ha missbruk på?

Stora resurser från polisens sida läggs ner på att jaga cannabisbrukare när det finns många andra mycket allvarligare brott att lösa.
Så vad skulle det negativa vara att legalisera marijuana, en drog som i otaliga studier har visat sig vara mindre beroendeframkallande än nästan någon annan drog, inklusive alkohol och tobak?

Ett narkotikafritt Sverige om 10 år?

Det har aldrig existerat något narkotikafritt samhälle, någonsin, någonstans. Socialministern vill ha mer av samma politik som lett oss till den katastrofala situation vi har idag, en politik som lämnat Sverige med Europas högsta dödlighet bland tunga missbrukare. Satsar socialministern och hans kollegor medvetet på ett svenskt världsrekord i narkotikadödlighet? Det är hög tid för våra politiker att landa, möta verkligheten och erkänna den förda politikens fatala misslyckanden! Att vår narkotikapolitik skall vara grundad i verkligheten, i fakta och kunskap – inte i populism, önsketänkande och ren fantasi, är ett rimligt krav!

Så länge det finns en tillräckligt stor efterfråga utav nästan vad som helst, så kommer det alltid finnas folk som levererar dom. Är det inte bättre då att det finns någon slags kontroll över produktionen och försäljningen, så att inte cannabis eller de svarta pengarna kommer i orätta händer.

Dödar Cannabis hjärnceller?

Inga medicinska test som används för att bestämma hjärnskador har indikerat skador i hjärnan på människor som använder marijuana - även efter långvarig användning. Cannabis orsakar inte några djupgående förändringar i en persons mentala förmåga. Det är sant att efter att ha tagit drogen vissa människor kan uppleva panik, paranoia och skräck, dessa effekter passerar och blir absolut inte permanenta.

Cannabis dödar inte hjärnceller
En studie i 2007 med syntetiska cannabinoider har visat att cannabis kan stimulera skapandet av nya hjärnceller. Även tung användning av cannabis har visat sig att inte skada hjärnan. En cannabinoid har till och med visats ge neuroprotecting egenskaper. Cannabinoider kan begränsa sekundära skador från skallskador och snabba upp återhämtningstiden.

Varför fick vi veta att röka cannabis dödar hjärnceller?
Anledningen folk började säga cannabis dödade hjärnceller var på grund av Heath/Tulane Studie 1974. Heath rapporterade att rhesus-apor vid givna motsvarande 30 columbian jonts per dag började förtvina och dö efter 90 dagar. (det är som 2700 jointar, eller genomsnitt 1.25 jointar varje timme i 24 timmar under 90 dagar i sträck). När Heaths test dödade apor, kontroll-apor och fann döda hjärnceller i testet, drog han slutsatsen att cannabis var ansvarig för hjärnskadan.

Det har dock sedan dess avslöjat hur testerna genomfördes:
Inte bara var de apor som gavs 63 columbian joinar i 5 minuter, röken administrerades genom en ansiktsmask utan extra syrgas. Som du hittar i någon första hjälpen handbok, 3 till 5 minuter utan syre orsakar hjärnskador. Aporna blev kväva!

Dämpar Cannabis immunförsvaret?

Liksom de studier som hävdar att visa skador på reproduktiva systemet, bygger denna myt på studier där djur fick extremt hög och i många fall dödliga doser av cannabinoider. Dessa resultat har aldrig blivit bevisat i människotest. Intressant nog visade två studier som gjorts 1978 och en gjort 1988 som hasch och cannabis faktiskt kan ha stimulerat immunförsvaret hos människor.

När FDA godkände det syntetiska läkemedlet THC Marinol 1985, kontrollerade de en stor mängd forskning om effekterna av THC och fann inga konkreta bevis för att THC minskar immunförsvaret på människor.
Som vi har sett i studier av hiv / aids-patienter med nedsatta immunförsvar, gavs inga bevis på skadliga immunsuppressiva effekter från marijuana. I själva verket finns det bevis för att THC faktiskt kan stimulera immunceller och förbättra T-celler.

Cannabis skadar könsmognad och reproduktion?

Det finns inga bevis för att marijuana försämrar manliga reproduktiva funktion.
I jamaicanska och Costa Ricas fältstudier upptäcktes inga skillnader i hormonnivåer mellan marijuana användare och icke-användare. I epidemiologiska undersökningar av marijuana användare, har inga problem med fertiliteten heller kunnat hittats.

Hos män
År 1974 rapporterade forskare minskad testosteron, minskad sexuell funktion och onormala spermier hos män som identifierats som kronisk marijuana användare. I ett laboratorium studie, rapporterade samma forskare en akut minskning av testosteron, men ingen kronisk effekt efter nio veckor av rökning, de utvärderade inte spermier volym eller kvalitet. I andra studier i laboratorium, har forskarna i allmänhet varit oförmögna att reproducera dessa rön, men genom att administrera höga doser av THC - upp till 20 cigaretter per dag i 30 dagar - En studie fann en liten minskning av spermier koncentrationer. I samtliga studier var testresultat inom normala värden och förmodligen skulle inte cannabis ha någon påverkan på själva fertiliteten.

Hos kvinnor
Påståendet att marijuana försämrar kvinnliga reproduktiva funktioner hos människor har inget stöd i den vetenskapliga litteraturen.
Det har inte gjorts några epidemiologiska studier tyder på minskad fertilitet hos kvinnliga användare av marijuana, och en nyligen genomförd undersökning fann inte någon effekt av kronisk marijuana användning på kvinnliga könshormoner.
Djurstudier visar hormonella förändringar och deprimerad ägglossning efter extremt höga dagliga doser av THC, dessa förändringar försvinner när experimentet är avslutat. Dessutom, när THC gavs till kvinnliga apor för ett helt år har de utvecklat tolerans mot dess hormonella effekter och normala cykler hade återupprättats.

Cannabis orsakar högt blodtryck?

Enligt National Academy of Sciences, är effekterna av marijuana på blodtrycket mycket komplex, beroende på dos, administration och tillgångssätt. Marijuana ger ofta en tillfällig, "måttlig" ökning av blodtrycket omedelbart efter intag, dock kan tunga kroniska doser lätt sänka blodtrycket istället. En vanlig reaktion är minskat blodtryck när du står och ökat blodtryck liggandes, vilket kan få människor att svimma om de står upp för snabbt. Det finns inga bevis för att cannabisanvändning orsakar ihållande högt blodtryck eller hjärtsjukdom, vissa användare hävdar även hävdar att det hjälper dem att kontrollera högt blodtryck genom att minska stressen.

En sak THC gör är att höja pulsen i ungefär en timme. Detta är i allmänhet inte skadligt, eftersom motion gör samma sak, men det kan orsaka problem för personer med befintlig hjärtsjukdom. Kroniska användare kan utveckla en tolerans mot detta och andra kardiovaskulära reaktioner.

Cannabis orsakar apati och brist på motivation?

Faktum är att studier gjorts på försökspersoner där de fick en hög dos cannabis regelbundet under en period av dagar eller veckor visade att det inte fanns någon förlust i motivation eller förmåga att utföra. Naturligtvis kommer missbruk av rusmedel under långa perioder minskar en persons förmåga att fungera normalt, men cannabis är inte bättre eller sämre. Vidare studier visar att cannabismissbrukare tenderar att ha högre betalda jobb än icke-användare.

Storskaliga studier av gymnasieelever har generellt inte funnit någon skillnad i klass betyg mellan marijuana användare och icke-användare. En studie fann lägre betyg bland elever rapporteras vara dagliga användare av marijuana, men författarna lyckats identifiera ett orsakssamband och kom fram till att båda fenomenen var en del av ett komplex av inter-relaterade sociala och känslomässiga problem.

I en longitudinell studie av studenter, efter kontroll för andra faktorer, av marijuana användare visade sig dom ha högre betyg än icke-användare och lika sannolikt att framgångsrikt slutföra sina utbildningar. En annan studie visade att marijuana användare i college hade poäng högre än icke-användare på standardiserade "prestation värden" skalor.

Cannabis är mer potent nu än tidigare?

Forskarna som gjorde påståendet använde THC-halten i marijuana beslagtagits av polisen i början av 1970. Dålig lagring av denna marijuana i bevis rum utan temperaturkontroll, orsakade det att försämras och minskade i styrka innan något kemiskt test kunde utföras. Modernt, oberoende studie av beslagtagen marijuana från början av 1970 visade en styrka som motsvarar modern marijuana. Intressant, var den mest starkaste formen av marijuana som var allmänt tillgängliga säljs lagligt i 1920 och 1930 av läkemedelsföretaget Smith-Klein under namnet, "American Cannabis".

De allra flesta av den cannabis som beslagtas idag är av samma styrka som det har varit i årtionden. Och även om styrkan hade var mycket högre, skulle det inte göra någon större skillnad för cannabisanvändaren, för även varierande styrka ger mycket liknande effekter.
Dessutom finns det statistiska uppgifter om styrkan hos cannabis som går tillbaka till 1980-talet som är mer pålitlig än nuvarande metoder, som visar liten eller ingen ökning. Hög potens marijuana kan vara mindre skadliga för lungorna eftersom folk kan använda mindre för att uppnå de önskade effekterna.

Blir man blir aggresiv på Cannabis?

En haschare blir inte aggressiv av ren cannabis. Han/hon sitter lugnt och lyssnar till musik i sin berusning för just musiken får genom drogen en magisk effekt på sinnena. Användningen av cannabis orsakar normalt en lugnande effekt, vilket gör det mindre sannolikt att orsaka våld bland användare, såsom andra ämnen som alkohol och stimulantia (t.ex. amfetamin och kokain). Forskning visar också att cannabismissbrukare som begår aggressiva handlingar har oftast en historia av våld innan de börjar använda drogen.

Marijuana har en avslappnande eller lugnande effekt
De flesta av marijuana användare begår inte något annat brott än brottet att besitta marijuana. Bland marijuana användare som begår brott, spelar marijuana nästan ingen roll. Nästan alla mänskliga och djurstudier visar att marijuana minskar snarare än att öka aggression. Jag citerar: "Marijuana har en lugnande eller lugnande effekt snarare än att skapa aggression"
En haschare blir inte aggressiv av ren cannabis. Han/hon sitter lugnt och lyssnar till musik i sin berusning för just musiken får genom drogen en magisk effekt på sinnena.
I en senare studie, tog de två grupper av människor, en grupp berusade och en annan grupp högt på marijuana. Den grupp som var berusad visade betydligt mer aggressivitet då den grupp som var hög på marijuana.

Är Cannabis skadligare än Alkohol?

Många människor dör av alkohol. Ingen dör av marijuana användning.
Man räknar med att mellan 5 000 och 7 000 svenskar varje år dör på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande.
Vägverket uppger att det dagligen görs 15 000–20 000 bilresor med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Av de förare som omkommer i trafiken har ca 30 % alkohol i kroppen.
Men om man kollar på Cannabis som inte har något känt dödsfall någonsin, så kan man ganska enkelt dra slutsatsen att alkohol är farligare.

Människor dör av alkoholöverdoser. Det har aldrig funnits en dödlig marijuana överdos.
Den officiella offentliggörandet av vetenskapliga Research Society, American Scientist, rapporterade att alkohol är en av de mest toxiska droger som finns och använder man bara 10 gånger vad man skulle använda för att få önskad effekt kan det leda till döden. Marijuana är en av - om inte den - minst giftiga drogen, som kräver tusentals gånger de doser man skulle använda för att få den önskade effekten, för att det skulle leda till döden. Denna "tusentals gånger" är faktiskt teoretiskt, eftersom det aldrig har funnits ett fall av någon individ som dött av en marijuana överdos. Under tiden, enligt CDC, resulterar hundratals alkoholöverdoser i dödsfall varje år i USA.

De hälsorelaterade kostnader i samband med alkoholanvände överstiger de för marijuana användning.
Hälsorelaterade kostnader för alkoholkonsumenter är åtta gånger större än för marijuana konsumenterna, enligt en bedömning som nyligen publicerades i British Columbia Mental hälsa och missbruks tidning. Mer specifikt, är den årliga kostnaden för alkoholkonsumtion $ 165 per användare, jämfört med bara 20 dollar per användare för marijuana. Detta bör inte komma som en överraskning med tanke på den stora mängd forskning som visar alkohol utgör betydligt mer - och mer betydelsefulla - hälsoproblem än marijuana.

Alkoholbruk skadar hjärnan. Marijuanaanvändning inte.
Trots de myter som vi har hört i hela vårt liv om att marijuana dödar hjärnceller, visar det sig att ett växande antal studier tyder på att marijuana faktiskt har nervskyddande egenskaper. Detta innebär att det fungerar för att skydda hjärnceller från skada. Till exempel, en nyligen genomförd studie fann att tonåringar som använt marijuana samt alkohol drabbades betydligt mindre skador på den vita substansen i deras hjärnor.

Alkohol är kopplat till cancer. Marijuanaanvändning inte.
Alkohol användning associeras med en mängd olika cancerformer, inklusive cancer i matstrupe, mage, kolon, lungor, bukspottkörtel, lever och prostata. Marijuanaanvändning har inte något samband med någon form av cancer. I själva verket, senare studie motsäger tidigare myter som hävdar att marijuana användning associeras med huvud-och halscancer. Man fann att marijuana användning istället verkligen minskar risken för huvud-och halscancer. Om du är orolig för marijuana som förknippas med lungcancer, kan du vara intresserad av resultaten från den största case-kontrollerad studie som någonsin genomförts för att undersöka de respiratoriska effekterna av marijuana rökning och rökning. En studie släpptes 2006, utförd av Dr Donald Tashkin vid University of California i Los Angeles, som fann att marijuana rökning inte var associerat med någon ökad risk att utveckla lungcancer. Överraskande, fann forskarna att personer som rökte marijuana faktiskt hade lägre incidens av cancer jämfört med icke-användare av drogen.

Alkohol är mer beroendeframkallande än marijuana.
Beroendeforskare har alltid anget att marijuana är mycket mindre beroendeframkallande än alkohol baserat på ett antal faktorer. I synnerhet, kan alkohol leda till betydande och potentiellt livshotande fysisk nedgång, medan marijuana har visat sig inte ge någon symptom på fysisk tillbakadragande. De som använder alkohol är också mycket mer benägna att utveckla beroende och bygga tolerans.

Alkohol ökar risken för skada för konsumenten. Marijuanaanvändning inte.
Många människor som har druckit alkohol eller känner andra som har druckit alkohol skulle inte bli förvånad att höra att det kraftigt ökar risken för allvarliga skador. Forskningen publicerades i år i tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research, fann att 36 procent av sjukhus övergrepp och 21 procent av alla skador beror på alkohol. Samtidigt rapporterade American Journal of Emergency Medicine att den som någon gång har använt marijuana sällan förknippas med besök på akuten. Enligt det brittiska rådgivande rådet om missbruk av narkotika, är det för: "Cannabis skiljer sig från alkohol ... i en stor aspekt" Det verkar inte öka risktagande beteende det innebär att cannabis sällan bidrar till våld på antingen andra eller.. till sig själv, medan alkohol är en viktig faktor i avsiktligt självskadebeteende, inhemska olyckor och våld. "Intressant nog har en del forskning visat även att marijuana användning har associerats med en minskad risk för skador.

Alkoholbruk bidrar till aggressivt och våldsamt beteende. Marijuanaanvändning inte.
Studier har upprepade gånger visat att alkohol, till skillnad från marijuana, bidrar till sannolikheten för aggessive och våldsamt beteende. En artikel publicerad i Journal of beroendeframkallande beteenden rapporterade att "alkohol är klart drogen med mest bevis för en direkt rus-våld relation," medan "cannabis minskar risken för våld under berusning."

Alkohol är en viktig faktor i våldsbrott. Marijuanaanvändning inte.
The National Institute om alkoholmissbruk uppskattningar att Alkoholism står för 25-30% av våldsbroten i USA och är kopplade till användningen av alkohol. Enligt en rapport från US Dept of Justice, visar de på cirka 5.000.000 alkoholrelaterade våldsbrott per år. Däremot har regeringen inte ens spårat våldshandlingar specifikt relaterade till marijuana användning, eftersom användningen av marijuana inte har associerats med våld. (Naturligtvis bör vi notera att marijuana förbud, genom att skapa en omfattande kriminell marknad, förknippas med våldshandlingar.)

Alkoholbruk bidrar till att sannolikheten för misshandel och sexuella övergrepp. Marijuanaanvändning inte.
Alkohol är en stor bidragande faktor för förekomsten av våld i hemmet och sexuella övergrepp. Detta är inte att säga att alkohol orsakar dessa problem, utan gör dess användning det mer sannolikt att en individ utsatt för sådant beteende, kommer att agera på det. En studie utförd av Forskningsinstitut på Böjelser har funnit att bland personer som var kroniska partner-missbrukare, var bruket av alkohol i samband med betydande ökningar av den dagliga sannolikheten för manlig-till-hona fysisk aggression, men användningen av marijuana var inte. Specifikt var oddsen för övergrepp åtta gånger högre på dagar när män drack, oddsen för allvarliga övergrepp var 11 gånger högre. På hemsidan om våldtäkt, övergrepp och incest från National Network (Rainn), listar man alkohol som "mest använda kemikalie i brott av sexuella övergrepp" och ger information om en rad andra läkemedel som har samband med sexuellt våld. Med tanke på att marijuana är så lättillgänglig och används i stor utsträckning, det säger ganska lätt att ordet "marijuana" inte visas någonstans på sidan.

Är Cannabis mycket beroendeframkallande?

Mindre än en procent av människor som konsumerar marijuana gör det på dagligen eller nästan dagligen. En ännu mindre minoritet utvecklar beroende av marijuana. Abstinensbesvär, om upplevt alls, är milda. Det finns inget i cannabis som orsakar fysiskt beroende och den mest sannolika förklaringen till de som behöver assistans att sluta är att de har svårt att bryta vanan - inte "beroende".

Visste du att tobak har en 90% beroende grad medan marijuana är mindre beroendeframkallande än koffein. Du hörde det rätt, du får hooked på kaffe snabbare än du får hooked på marijuana! Dessutom kan tobak (nikotin) och alkohol vara lika beroendeframkallande som heroin eller kokain, men marijuana är en av de minst vanebildande läkemedel finns!
Vissa människor som tungt och ofta röker marijuana kan sluta utan svårighet.
Marijuana orsakar inte fysiskt beroende. Om människor upplever abstinensbesvär alls, de är mycket lindriga.
Undersökningar visar att den stora majoriteten av människor som har haft erfarenhet med marijuana inte blir regelbundna användare.

Även människor som fortsätter att använda marijuana under flera år eller mer är inte nödvändigtvis "beroende" av den.
Många vanliga användare (inklusive många dagliga användare) röker marijuana på ett sätt som inte stör dagliga livets aktiviteter, och kan i vissa fall även öka det prestanda.

Är Cannabis mer skadligt för lungorna än cigaretter?

Först av allt, människor som röker cannabis men inte cigaretter tenderar att röka betydligt mindre ofta - därigenom begränsa sin exponering för farorna i röken. Dessutom innehåller cannabisrökning inte de många tillsatser som ingår i kommersiella cigaretter för att få dem att brinna ner snabbare eller att sluta brinna. Det finns till och med vissa tecken på att marijuana rök inte alls har samma effekt på luftrören som cigarettrök, så även hårt bruk leder ofta inte till emfysem.

Tobak mycket farligare
Marijuana är mycket säkrare att röka än cigaretter på grund av många skäl. Först av allt, är marijuana inte är fysiskt beroendeframkallande, i motsats till nikotin i cigaretter. Marijuana skadar inte hjärnan, och måttlig rökning av marijuana poserar lite hot till lungorna.
Vissa kanske säger att marijuanan är mer potent i dessa dagar än de var tillbaka i 60-80-talet, vilket gör det ganska farligt, men det är samma marijuana de rökte då så det är en myt.

Forskarna vet inte riktigt vad det är som orsakar elakartad lungcancer i tobak. Många tror att det kan vara ett ämne som kallas Lead 210. Naturligtvis finns finns många andra teorier om vad orsakar cancer, men om detta är sant, är det lätt att se varför inget fall av lungcancer cancer till följd av marijuana användning enbart har någonsin dokumenterats, eftersom tobak innehåller mycket mer av detta ämne än marijuana.

Marijuana innehåller THC. THC är en bronkial dilator, vilket innebär att det fungerar som en halstablett och öppnar upp lungorna, vilket underlättar rengöring av rök och smuts. Nikotin gör precis tvärtom, det gör dina lungor gängar ihop och gör det svårare att hosta upp något.

Den senaste forskningen om effekterna av marijuana på lungcancer visar att marijuanarökarna har lägre risk för lungcancer än folk inte röker cannabis. Det verkar för att tillhandahålla en skyddande effekt. Denna forskning gjordes av Dr Donald Tashkin av UCLA, den ledande expert på ämnet. Varje större regeringsuppdrag rapport om marijuana under de senaste 100 åren har dragit slutsatsen att marijuana inte är ett allvarligt hot mot antingen individuellt eller folkhälsan.

Världshälsoorganisationen studerade jämförelsen mellan alkohol, tobak och marijuana i hälsoeffekter. De konstaterade att marijuana är säkrare än både alkohol eller tobak med bred marginal.
Antalet dödsfall som produceras av tobak, alkohol och marijuana i USA under ett genomsnittligt år är följande:
Tobak - ca 400.000
Alkohol - ca 100.000
Marijuana - inga registrerade dödsfall i historien.

Avkriminalisering av cannabis ökar antalet missbrukare?

Det inga vetenskapliga belägg för att en avkriminalisering av cannabis skulle öka antalet missbrukare. Faktum är att antalet brukare och missbrukare i Portugal minskade med nästan hälften efter att all narkotika avkriminaliserades för eget bruk 2001. Liknande åtgärder i exempelvis Nederländerna och Schweiz har givit goda resultat.

Ökade möjligheter till vård för brukare och missbrukare minskar skador och kostnader för både individer och samhället. Man frågar sig om vi ska ha fler eller färre cannabisbrukare i Sverige men den relevanta frågeställningen är om vi vill ha fler ska skadas av en felaktig politik.
Att med bakgrund av detta argumentera för en fortsatt kriminalisering och en ännu mer repressiv politik är inte bara okunnigt utan leder även till en svårare situation för missbrukarna och till ett hårdare och kallare samhälle.

Nederländernas drogpolitik
Politikerna i Nederländerna tror att om ett problem har visat sig vara omöjligt att lösa är det bättre att kontrollera det än att fortsätta stifta lagar utan resultat. Där har man delat upp "lätta droger" och "tunga droger", cannabis hör till dom lätta, det gör att man kan köpa och använda cannabis på olika coffee shops runt om i landet.
I förhållande till många andra länders politik har den nederländska fått extremt positiva resultat i "kriget mot drogerna". Nederländerna spenderar över 130 miljoner EUR på anläggningar för missbrukare. Antalet grova missbrukare har stabiliserats de senaste åren, och deras medelålder har stigit till 38 år, vilket generellt ses som en positiv utveckling. Dödligheten bland missbrukare tillhör de lägsta i Europa.

Resultatet av drogpolitiken i Nederländerna
I Nederländerna konsumerar 9,7 procent av de unga pojkarna lätta droger en gång i månaden, vilket man kan jämföra med den höga nivån i Italien (10,9 procent) och Tyskland (9,9 procent). Den är också mindre än Storbritanniens, vilken är 15,8 procent.

En morden jämförelse av skadlighet med dom populäraste drogerna, visar att cannabis är minst farligast av dom:Förbudet gör det lättare för underåriga att få tag i drogen
I dag är det knappast någon knarklangare som frågar den som köper cannabis om den är tillräckligt gammal för att bruka medlet, utan det kan handla om 14-åringar som kommer över det. Ett bättre system är det vi har med alkohol, där det finns specifika affärer som får sälja med tydlig åldersgräns och bra kontroller.
Ett annat problem med att låta människor handla sin rekreationsdrog från kriminella är att de kriminella inte har något problem med att erbjuda tyngre droger till sina kunder för att tjäna mer pengar. Det skulle inte hända om marknaden var reglerad och legaliserad.

Förslag